martes, 24 de abril de 2007

LLibertat pel MUMIA!

Avui 24 d'Abril del 2007 data de l'aniversari del periodista afroamericà i membre de la organització revolucionària MOVE, MUMIA ABU-JAMAL, volem aprofitar per alçar la veu en defensa de la llibertat d'un home inocent.
Fa més de 25 anys que el MUMIA està empresonat al corredor de la mort de la presó d'SCI-GREENE (Waynesburg-Estats Podrits d'Amèrica), privat de la companyia dels seus familiars i persones amigues..
El proper 17 de Maig es celebrarà el judici en el que es decidirà sobre la seva inocencia o la seva culpabilitat. El procediment judicial està viciat desde el començament pel racisme i les coaccions policials. Aquesta és la última possibilitat legal per demostrar la seva inocencia. Ara, com abans, cal alçar la veu per exigir la seva llibertat.
Per que el cas del MUMIA suposa una abans i un després en la repressió dels estats, i per que la movilització popular és fonamental per a decantar la balança en el seu favor, volem centrar la vostra atenció sobre la seva situació.
Estigueu atentes a les properes informacions.

Salut i llibertat!!!!!
Per a més informació i contacte escriviu a: mumialliure@yahoo.es
-------------------------------------------------------
Texte per una octaveta:

LLIBERTAT PEL MUMIA ABU-JAMAL!NO A LA PENA DE MORT!

EL LLOC: La ciutat de Philadelphia (Estat de Pennsylvania), als Estats Units d'Amèrica.
EL MOMENT: Mes de desembre de l'any 1981.

MUMIA ABU-JAMAL, periodista afroamericà, treballa de taxista nocturn per a arrodonir el sou amb el qual es manté ell i la seva familia. Com a periodista independent denuncia la brutalitat policial i tota mena d'injusticies socials. En el passat el Mumia va participar en l'aparell de propaganda de la secció del Black Panther Party de Philadelphia. En una ciutat institucional i autoritariament racista aquest periodista esdevé ràpidament algú molest a qui cal treure d'enmig.

DANIEL FAULCKNER, policia anticorrupció, blanc, en una missió interna investiga secretament a la mafia policial d'aquesta ciutat. En una ciutat institucional i autoritariament corrupta aquest policia esdevé ràpidament algú molest a qui cal treure d'enmig.

"MATAR 2 OCELLS D'UN TRET"
El 9 de desembre de l'any 1981, a les 4 de la matinada els cossos del policia DANIEL FAULCKNER i del periodista MUMIA ABU-JAMAL varen ser trobats aprop de la cantonada dels carrers 13th i Locust. Tirotejats. El del policia sense vida, el del Mumia malferit però encara amb vida.

LA INJUSTICIA
Des d'aquell dia el MUMIA va ser acusat, processat i condemnat a la pena de mort per l'assassinat del policia. El judici es va celebrar sense cap garantia d'imparcialitat ni respecte cap als seus drets, comptant desde el començament amb el racisme com a un element en contra. Manipulant les escasses possibilitats que una persona de pell negra te d'obtenir justícia en ser jutjada als EUA, un jutge obertament racista i les coaccions policials als testimonis varen fer la resta.
Des d'aleshores el MUMIA no ha sortit ni un dia del corredor de la mort de la presó d'SCI-GREENE.

SITUACIÓ ACTUAL
El proper 17 de Maig el MUMIA s'enfronta al judici en que es decidirà sobre la seva innocencia o la seva culpabilitat. En aquesta vista es tindran en compte, entre altres qüestions, si el Judici al que va ésser sotmès l'any 1982 va ser un judici amb totes les garanties que ofereix la llei dels Estats Units. No obstant, les nombroses irregularitats que s'han produït desde el primer dia impediran que es tinguin en compte dues de les proves més flagrants per demostrar el clar muntatge de que està essent objecte el MUMIA:

1) La declaració, l'any 1999, d'ARNOLD BEVERLY qui va confesar haver assassinat al policia DANIEL FAULCKNER, pagat per policies corruptes.
2) La declaració de TERRI MAUREER-CARTER, la qual treballant com a mecanògrafa dels jutjats durant el judici contra el MUMIA va escoltar al jutje dir "Sí, els ajudaré a fregir al negre", referint-se al MUMIA.

Aquest judici és, a la pràctica, l'última oportunitat legal del Mumia per a defensar la seva innocència. Per això lluitem per la seva llibertat i contra la greu injusticia que està patint desde els últims 25 anys. Durant tots aquests anys la movilització popular ha esdevingut un factor fonamental per a evitar la seva execució. Ara més que mai cal aixecar la veu per exigir la seva immediata llibertat.
------------------------------------------------------------
Model de carta per enviar a les institucions:


A les institucions Catalanes:

El proper 17 de Maig el periodista afroamericà i membre de la organització revolucionària MOVE, MUMIA ABU-JAMAL, serà jutjat per un tribunal federal dels Estats Units d'Amèrica. Aquest home va ser condemnat a mort l'any 1982 per un assassinat que no va cometre. Els motius d'aquesta injusta situació són clarament polítics: El MUMIA denunciava, i encara ara denuncia, la brutalitat policial i totes les injusticies comeses per aquest Sistema. Un atreviment imperdonable per la mafia policial i institucional de la ciutat de Philadelphia.

No obstant, el seu cas va més enllà de la inocència d'un home condemnat a mort. El problema que representa actualment l'existència de la pena de mort en un estat com els Estats Units no solsament constitueix una intolerable realitat per a qualsevol estat pretesament democràtic, sino que posa de manifest la brutalitat i la falta dels valors humans més elementals. Mantenir-se impassible davant d'aquesta situació suposa un clar atemptat contra els Drets Humans i la pau mundial.

És per això que amb aquest escrit esperem un clar posicionament en contra de la pena de mort i en pro de la llibertat d'un home inocent injustament empresonat desde fa més de 25 anys.

Atentament,

GRUP D'AMICS I AMIGUES D'EN MUMIA ABU-JAMAL A BARCELONA

Barcelona 24 d'Abril del 2007.
-----------------------------------------------------------------
Suport econòmic:
La campanya per la defensa del MUMIA està generant moltes despeses i l'advocat ens ha pasat aquest compte per a fer ingressos i donacions econòmiques.

El número de cuenta es:
Robert R. Bryan
Law Offices of Robert R. Bryan
Washington Mutual Bank
2750 Van Ness Avenue
San Francisco, California 94109

Account # 1851299199
Swife Code # WMSBUS66
Routing # 322271627---------------------------------------------------------------
¡Salut compañer@s!

Hoy 24 de Abril del 2007, fecha del aniversario del periodista afroamericano i miembro de la organización revolucionaria MOVE, MUMIA ABU-JAMAL, queremos aprovechar para alzar la voz en defensa de la libertad de un hombre inocente.
Hace más de 25 años que MUMIA está encarcelado en el corredor de la muerte de la prisión de SCI-GREENE (Waynesburg-Estats Podrits d'América), privado de la compañía de sus familiares y personas amigas.
El próximo 17 de Mayo se celebrará el juicio en el que se decidirá sobre su inocencia o su culpabilidad. El procedimiento judicial está viciado desde el comienzo por el racismo y las coacciones policiales. Esta es la última posibiliudad legal para demostrar su inocencia. Ahora, como antes, hay que alzar la voz para exigir su libertad.
Por que el caso de MUMIA supone un antes y un después en la represión de los estados y por que la mobilización popular es fundamental para decantar la balanza a su fabor, queremos centrar vuestar atención sobre su situación.
Estad atentas a las próximas informaciones.

¡Salud y libertad!!!!!!
Para más información y contacto esctivid a: mumialliure@yahoo.es
-----------------------------------------------------------------
Texto para una octavilla:

¡LIBERTAD PARA MUMIA ABU-JAMAL!¡NO A LA PENA DE MUERTE!

EL LUGAR: La ciudad de Philadelphia (Estado de Pennsylvania), en los Estados Unidos de América.
EL MOMENTO: Mes de diciembre del año 1981.

MUMIA ABU-JAMAL, periodista afroamericano, trabaja de taxista nocturno para redondear el sueldo con el que se mantiene él y su familia. Como periodista independiente denuncia la brutalidad policial y todo tipo de injusticias sociales. En el pasado MUMIA participó en el aparato de propaganda de la sección del Black Panther Party de Philadelphia. En una ciudad institucional y autoritariamente racista este periodista se convierte rápidamente en alguien molesto a quien hay que quitar de enmedio.

DANIEL FAULCKNER, policía anticorrupción, blanco, en una misión interna investiga secretamente a la mafia policial de esta ciudad. En una ciudad institucional y autoritariamente corrupta este policía se convierte rápidamente en alguien molesto a quien hay que quitar de enmedio.

"MATAR DOS PÁJAROS DE UN TIRO"
El 9 de diciembre del año 1981, a las 4 de la madrugada, los cuerpos del policía DANIEL FAULCKNER y del periodista MUMIA ABU-JAMAL fueron encontrados cerca de la esquina de las calles 13th y Locust. Tiroteados. El del policía sin vida, el de Mumia malherido pero aún con vida.

LA INJUSTICIA
Desde ese día MUMIA fué acusado, procesado y condenado a la pena de muerte por el asesinato del policía. El juicio se celebró sin ninguna garantía de imparcialidad ni respeto hacia sus derechos, contando desde el comienzo con el racismo como un elemento en contra. Manipulando las escasas posibilidades que una persona de piel negra tiene de obtener justicia al ser juzgada en los EUA, un juez abiertamente racista y las coacciones policiales a los testigos hicieron el resto.
Desde entonces MUMIA no ha salido ni un solo día del corredor de la muerte de la prisión de SCI-GREENE.

SITUACIÓN ACTUAL
El próximo 17 de Mayo MUMIA se enfrenta al juicio en que se decidirá sobre su inocencia o su culpabilidad. En esta vista se tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, si el juicio al que fué sometido en el año 1982 fué un juicio con todas las garantías que ofrece la ley de los Estados Unidos. No obstante, las numerosas irregularidades que se han producido desde el primer día impedirán que se tengan en cuenta dos de las pruebas más flagrantes para demostrar el claro montaje del que está siendo objeto MUMIA:

1) La declaración, en el año 1999, de ARNOLD BEVERLY; quien confesó haber asesinado al policía DANIEL FAULCKNER, pagado por policías corruptos.
2) La declaración de TERRI MAUREER-CARTER, la qual trabajando como mecanógrafa de los juzgados durante el juicio contra MUMIA escuchó al juez decir "Sí, les ayudaré a freir al negro", referiéndose al MUMIA.

Este juicio es, en la práctica, la última oportunidad legal de MUMIA para defender su inocencia. Por esto luchamos por su libertad y contra la grave injusticia que viene sufriendo desde los últimos 25 años. Durante todos estos años la mobilización popular ha sido un factor fundamental para evitar su ejecución. Ahora más que nunca hay que levantar la voz para exigir su inmediata libertad.
--------------------------------------------------------
Modelo de carta para mandar a las instituciones:

A las instituciones del Estado Español:

El próximo 17 de Mayo el periodista afroamericano y miembro de la organización revolucionaria MOVE, MUMIA ABU-JAMAL, será juzgado por un tribunal federal de los Estados Unidos de América. Este hombre fué condenado a muerte en el año 1982 por el asesinato de un policía, que no cometió. Los motivos de esta injusta situación són claramente políticos: MUMIA denunciaba, y todavía ahora denuncia, la brutalidad policial y todas las injusticias cometidas por este Sistema. Un atrevimiento imperdonable para la mafia policial y institucional de la ciudad de Philadelphia.

No obstante, su caso va más allá de la inocencia de un hombre condenado a muerte. El problema que representa actualmente la existencia de la pena de muerte en un estado como los Estados Unidos no solamente constituye una intolerable realidad para cualquier estado pretendidamente democrático, sino que pone de manifiesto la brutalidad y la falta de valores humanos más elementales. Mantenerse impassible ante esta situación supone un claro atentado contra los Derechos Humanos y la paz mundial.

Es por esto que con este escrito esperamos un claro posicionamiento en contra de la pena de muerte y en pro de la libertad de un hombre inocente injustamente encarcelado desde hace más de 25 años.

Atentamente,

GRUP D'AMICS I AMIGUES D'EN MUMIA ABU-JAMAL A BARCELONA

Barcelona 24 d'Abril del 2007.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Apoyo económico:
La campaña por la dfensa del MUMIA está generando muchos gastos. El abogado nos ha pasado este número de cuenta para ingresos y donaciones económicas.

El número de cuenta es:
Robert R. Bryan
Law Offices of Robert R. Bryan
Washington Mutual Bank
2750 Van Ness Avenue
San Francisco, California 94109

Account # 1851299199
Swife Code # WMSBUS66
Routing # 322271627

No hay comentarios: